محرمانه خانوادگی

Mahramane Khanevadegi

تصمیم کبری، تصمیم صغری!
تصمیم کبری، تصمیم صغری!
02 شهریور 1397
1

همین الان یک‌بار به کارهایی که دیروز کرده‌ای فکر کن! خوبِ خوب فکر کن. از همان اول صبح تا آخر شب چه کارهایی کرده‌ای. خب! حالا ببین چند تا از این کارهایی که کرده‌ای، یک‌جورهایی تصمیم‌گیری بوده است. مثلا این‌که با تاکسی بروم مدرسه یا با اتوبوس، با این یکی دوستم زنگ تفریح را بگذرانم یا با آن یکی، تکلیف‌های مدرسه را این ساعت انجام بدهم یا آن ساعت و … . می‌بینی؟ یک عالمه تصمیم گرفته‌ای که فقط مال روز گذشته است. اما همه‌ی این تصمیم‌ها واقعا تصمیم‌های بزرگی هستند؟ تو اگر فرق تصمیم‌های بزرگ، کوچک و متوسط را بدانی بهتر می‌توانی تصمیم بگیری.

فکر کن رفته‌ای توی سوپر مارکت و بین خوردن بستنی قیفی و بستنی حصیری باید یکی را انتخاب کنی. فکر کن …

فکر کن یکی از دوست‌هایت به تو رازی گفته است که نباید به کسی بگویی و آن یکی دوستت اصرار دارد راز دوست اولت را فاش کنی. فکر کن …

حالا فکر کن که تو رییس‌جمهور شده ای و نمی‌دانی با یک کشور اعلام جنگ کنی یا نه. فکر کن …

بین این سه تا تصمیم به نظرت کدام از همه بزرگتر است؟ می‌توانی با دوست‌هایت هم مشورت کنی و در مورد این تصمیم‌ها حرف بزنی.

حالا فکر کن که کدام تصمیم از همه کوچکتر است؟ کدام تصمیم است که خیلی کوچک نیست اما خیلی هم بزرگ نیست؟

تصمیم‌های کوچک

تصمیم‌های کوچک، تصمیم‌هایی هستند که فقط روی زندگی یک نفر (مثلا خود تو) تاثیر می‌گذارد. اگر در این تصمیم ها را اشتباه کنی خیلی اتفاق بدی نمی‌افتد و تعداد این تصمیم‌ها هم خیلی خیلی زیاد است. خب! حالا به نظرت کدام تصمیم از سه تصمیم بالا از همه کوچکتر است؟ انتخاب بین بستنی قیفی و حصیری. نه؟

حالا فکر کن از تصمیم‌هایی که دیروز گرفته‌ای کدامشان تصمیم‌های کوچکی بوده‌اند. آنها را بنویس!

تصمیم‌های بزرگ

تصمیم‌های بزرگ، تصمیم‌هایی هستند که روی عده‌ی زیادی از آدم‌ها هم تاثیر می‌گذارد. در این تصمیم‌ها اگر اشتباه کنیم زندگی خیلی‌ها نابود می شود و تعداد تصمیم‌های بزرگ در زندگی هر آدم ،خیلی‌خیلی کم است. خب! حالا به نظر تو کدام تصمیم از سه تصمیم بالا از همه بزرگتر بود؟ درست است. این‌که رییس‌جمهور اعلام جنگ کند یا نه.

تو تا حالا تصمیم بزرگی در زندگی‌ات گرفته ای؟ آن را بنویس.

تصمیم‌های متوسط

تصمیم‌های متوسط نه مثل انتخاب بین بستنی‌ها خیلی کوچکند و نه مثل جنگ کردن خیلی بزرگ. تصمیم‌های متوسط روی زندگی چند نفر از دور و بری‌های آدم تاثیر می‌گذارد. بنابراین اگر این تصمیم‌ها را اشتباه بگیریم چند نفر با هم ناراحت می‌شوند. تعداد این تصمیم‌ها از تصمیم‌های کوچک، کمتر است اما مثل تصمیم‌های بزرگ، خیلی هم کم نیستند.

خب! حالا فکر می‌کنی از بین سه تصمیم، کدامشان تصمیم متوسط بودند. درست است! این‌که تو راز دوستت را فاش کنی یا نکنی.

حالا تصمیم‌های متوسطی را که امسال گرفته‌ای بنویس!

ثبت دیدگاه
علی کمالی
05 آذر 1397 | ساعت 15:31
q

جالب بود

شما هم نظرات خود را با ما درمیان بگذارید :

q